Nov 162013
 

zwitserland

Na een aantal jaren economische crisis en de daarbij horende werkloosheid zoeken veel Spanjaarden hun geluk in het buitenland.  Het vertrek van veel hoog opgeleiden is een bedreiging voor de economische toekomst van Spanje.

Na het vertrek van deze opgeleiden komt er nu een tweede golf aan en die heeft te maken met het oudste beroep van de wereld.  Deze vrouwen trekken vooral naar Zwitserland om daar al prostituee te gaan werken en er zijn er al honderden geregistreerdmaar de overheid denkt dat het echte aantal vele malen hoger ligt.

De vrouwen zijn meestal moeders die op deze manier geld voor de familie willen verdienen en dat zegt  Marianne Schweizer van Aspasie, een Zwitserse vereniging voor sekswerksters.

Spanje heeft een vrije economische zone met Zwitserland als een onderdeel van het Schengen akkoord en Spaanse burgers kunnen zo vrij het land binnenkomen.

Door het steeds grotere aanbod is de prijs drastisch gedaald en 15 minuten kosten nu nog maar 20 Zwitserse frank waar het enkele jaren geleden nog 100 Zwitserse frank was.